Listing of Sharehymns

共享詩歌曲目

=歌詞及資訊 =試聽 =即時下載PDF歌譜 =搜尋站內錄像

#
Code
歌曲編號
Song
歌曲名稱
Composer
作曲
Lyrist
填詞
Language
採用語文
Category
分類
1
AL-001
更新我心靈
粵語
讚美/敬拜
2
AL-002
我願我靈
粵語
讚美/敬拜/默想/信仰
3
AL-004
簡單關係
粵語
信仰
4
CAL-002
祢是誰
粵語
默想/佈道
5
CAL-018
一磚一瓦
粵語
團契/教會
6
CAL-021
面對抉擇
粵語
信仰/反思
7
CAL-048
奔走天路
粵語
信仰
8
CAL-050
只想找到不變的妳
粵語
信仰/流行
9
CAL-097
一生不缺乏
粵語
敬拜/翻譯
10
CAL-107
勸你別狂傲
粵語
佈道/反思
11
CAL-109
生命源頭
粵語
讚美/敬拜/信仰
12
CAL-115
載歌
粵語
信仰
13
CAL-122
血脈相連
華語
差傳
14
CAL-127
最後通牒
粵語
佈道
15
CAL-128
讚歌
粵語
讚美/敬拜
16
CAL-129
無微不至(音樂劇婚禮版)
粵語
音樂劇插曲/婚曲
17
CAL-131
最大保障
粵語
佈道
18
CAL-132
執爾之手
粵語
愛情/婚曲
19
CAL-133
要信此生豐盛
粵語
佈道
20
CAL-137
耶和華我的主
粵語
讚美/敬拜
21
CAL-142
瀟灑走我路
粵語
佈道
22
CAL-147
新歌再唱
粵語
讚美/敬拜
23
CAL-148
來啊!眾生俯伏敬拜
粵語
讚美/敬拜
24
CAL-150
神坐著為王
粵語
讚美/敬拜
25
CAL-152
容我寧靜
粵語
讚美/敬拜/默想
26
CAL-155
因主的名
粵語
讚美/敬拜
27
CAL-157
請祢差遣我
粵語
默想/差傳/反思
28
CAL-159
從前風聞有祢
華語
默想/敬拜
29
CAL-160
Hallelujah!創世記
粵語
佈道
30
CAL-161
只知靠著神
粵語
佈道/讚美/信仰
31
CAL-165
樂居於主聖殿裡
粵語
讚美/敬拜
32
CAL-167
高唱入雲
粵語
讚美/敬拜
33
CAL-168
到那天
粵語
佈道
34
CAL-169
我的墓誌銘
粵語
信仰/反思
35
CAL-171
Keep Fit, 減肥
粵語
佈道
36
CAL-172
但願讓我清楚知道
粵語
佈道
37
CAL-174
我總要宣告
粵語
讚美/敬拜
38
CAL-176
賜我再生傳奇
粵語
佈道/信仰
39
CAL-177
穿梭生死之間
粵語
佈道/信仰
40
CAL-179
放開手中一切
粵語
讚美/敬拜
41
CAL-180
全因為祢
粵語
讚美/敬拜/安息禮拜/信仰
42
CAL-181
懇請聖靈
粵語
敬拜
43
CAL-182
能讓我一生得勝
粵語
讚美/感恩/信仰
44
CAL-183
張開手向祢求
粵語
敬拜/反思
45
CAL-184
我願來就祢
粵語
讚美/敬拜
46
CAL-185
祢是神
粵語
敬拜
47
CAL-186
一生一世
粵語
婚曲
48
CAL-187
Hallelujah! Amen
粵語
讚美
49
CAL-188
嫁給我好嗎?
粵語
婚曲
50
CAL-190
同行
粵語
佈道
51
CAL-191
是祢最重要
粵語
婚曲/詩班
52
CAL-191
是祢最重要 (四部鋼琴譜)
粵語
婚曲/詩班
53
CAL-193
聽啊!天軍讚美聲
粵語
聖誕/節期/翻譯/詩班
54
CAL-196
神同在
粵語
讚美/敬拜
55
CAL-197
永恆無限
粵語
佈道
56
CAL-198
愛,再不是傳說
粵語
佈道
57
CAL-199
大衛的子孫
粵語
讚美
58
CAL-201
高舉祢古老十架
粵語
默想/禮儀/聖餐/詩班
59
CAL-202
耶穌我恩主
粵語
讚美/敬拜/翻譯
60
CAL-204
得勝有餘/得勝有餘(對唱版)
粵語
信仰/反思
61
CAL-206
我的心深渴求
粵語
讚美/敬拜
62
CAL-207
一宿雖有哭泣
粵語
讚美/敬拜
63
CAL-208
同來頌讚
粵語
讚美
64
CAL-210
主愛誰媲美
粵語
讚美/敬拜
65
CAL-212
愛的滋味
華語
佈道
66
CAL-213
我家必要傳揚祢
粵語
佈道
67
CAL-215
容我頌讚
粵語
讚美/敬拜
68
CAL-216
上帝聽禱告
粵語
佈道/讚美/敬拜/信仰
69
CAL-217
原來是祢
粵語
佈道
70
CAL-218
創作不朽傳奇
粵語
婚曲/翻譯
71
CAL-220
無論那一處
粵語
讚美/敬拜/音樂劇插曲/翻譯/詩班
72
CAL-221
多麼近,多麼遠(音樂劇《愛再不是傳說》)
粵語
音樂劇插曲
73
CAL-222
可圈可點(音樂劇《愛再不是傳說》)
粵語
音樂劇插曲
74
CAL-223
三角關係(音樂劇《愛再不是傳說》)
粵語
音樂劇插曲
75
CAL-224
耶路撒冷
粵語
敬拜/教會/信仰
76
CAL-225
祢愛‧如此
粵語
佈道
77
CAL-228
主恩深
粵語
讚美/敬拜
78
CAL-229
星輝晚上
粵語
聖誕/節期
79
CAL-230
我校我歌
粵語
特殊主題/信仰
80
CAL-231
翻版歪風
粵語
音樂劇插曲
81
CAL-233
惟有妳
粵語
愛情
82
CAL-234
惟有祢
粵語
信仰
83
CAL-235
愛得精采
粵語
讚美/佈道
84
CAL-236
救命啊
粵語
信仰/反思
85
CAL-237
我發現
粵語
信仰
86
CAL-238
我願尋找
粵語
讚美/敬拜
87
CAL-239
奉祢的名
粵語
讚美/敬拜
88
CAL-240
禾場
粵語
差傳
89
CAL-243
上帝是愛
粵語
讚美
90
CAL-244
心被恩感
粵語
感恩/讚美
91
CAL-245
粵語
佈道/流行
92
CAL-246
為你
華語
佈道
93
CAL-247
分享我的精采
華語
特殊主題
94
CAL-249
雅各的故事
粵語
信仰/反思
95
CAL-250
囍見耶穌
粵語
婚曲/詩班
96
CAL-251
榮光(泣訴)/榮光
粵語
敬拜/靈修/默想
97
CAL-252
綿綿稱讚
粵語
讚美/敬拜
98
CAL-253
改寫一生
粵語
信仰
99
CAL-254
天使聲
粵語
音樂劇插曲/讚美/敬拜
100
CAL-255
遊聖地
粵語
音樂劇插曲
101
CAL-256
快D報名啦
粵語
音樂劇插曲
102
CAL-257
You are the only one
粵語
愛情/音樂劇插曲
103
CAL-258
夢幻水晶
粵語
音樂劇插曲
104
CAL-259
真的要選擇這條路
粵語
音樂劇插曲/默想/反思
105
CAL-260
因妳出現/因您出現(相認)
粵語
愛情/婚曲/音樂劇插曲
106
CAL-261
保守你的心
粵語
音樂劇插曲/信仰
107
CAL-262
把消息繼續傳播
粵語
音樂劇插曲/聖誕/節期/翻譯
108
CAL-263
歡呼收割
粵語
差傳
109
CAL-264
遇見神
粵語
佈道
110
CAL-265
受綁
粵語
反思
111
CAL-266
響應
粵語
讚美/敬拜
112
CAL-267
深藏國度
粵語
特殊主題/佈道
113
CAL-268
神所賜的福
粵語
特殊主題/佈道/節期
114
CAL-269
秋雨甘霖
粵語
特殊主題/佈道/信仰
115
CAL-270
抱擁
粵語
佈道/回應
116
CAL-271
誰像祢傳奇
粵語
聖誕/節期/佈道
117
CAL-272
以馬內利
粵語
佈道
118
CAL-273
愛與被愛
粵語
佈道
119
CAL-275
恩翼展開
粵語
敬拜
120
CAL-276
中年轉機
粵語
佈道/信仰/反思
121
CAL-278
雨後又藍天
粵語
佈道/信仰
122
CAL-279
Kum Ba Yah
粵語
讚美/敬拜/翻譯
123
CAL-280
挽著你的手
華語
婚曲
124
CAL-280
挽著你的手(粵語版)
粵語
婚曲
125
CAL-281
學會愛
粵語
愛情/婚曲
126
CAL-282
阡陌禾田
粵語
差傳
127
CAL-283
足夠
粵語
佈道
128
CAL-284
一根刺
粵語
音樂劇插曲
129
CAL-285
如果可能
粵語
音樂劇插曲
130
CAL-286
兩個小錢
粵語
音樂劇插曲
131
CAL-287
我的寶貝
華語
信仰
132
CAL-288
K戀情歌
粵語
特殊主題/流行
133
CAL-289
跟祢走
粵語
信仰/反思
134
CAL-290
世界變
粵語
佈道/信仰
135
CAL-291
神是我靠倚
粵語
敬拜/佈道/信仰
136
CAL-292
開往水深處
粵語
讚美/敬拜/差傳/信仰
137
CAL-293
重新展翅
華語
佈道/信仰
138
CAL-294
盟誓一次到白頭
粵語
婚曲
139
CAL-296
極吸引
粵語
佈道
140
CAL-297
從懷疑到信
華語
佈道/信仰
141
CAL-298
得勝有餘(對唱版)
粵語
特殊主題/信仰
142
CAL-299
榮光(泣訴)
粵語
信仰
143
CAL-300
奉獻什麼
粵語
敬拜/回應/詩班
144
CAL-301
我想飛(我大佬係穌哥)
粵語
音樂劇插曲
145
CAL-302
真相(我大佬係穌哥)
粵語
音樂劇插曲
146
CAL-303
嚟望下嚟坐下(我大佬係穌哥)
粵語
音樂劇插曲
147
CAL-304
定有定時(我大佬係穌哥)
粵語
音樂劇插曲/翻譯/詩班
148
CAL-305
如此的傷(我大佬係穌哥)
粵語
音樂劇插曲
149
CAL-306
獨醒.不睡(我大佬係穌哥)
粵語
音樂劇插曲
150
CAL-308
有分數
粵語
佈道
151
CAL-311
寶座上羔羊
華語
讚美/敬拜/詩班
152
CAL-313
感恩祭
粵語
讚美/敬拜
153
CAL-314
尋愛
粵語
佈道
154
CAL-315
牆角崩花
粵語
特殊主題
155
CAL-316
誰被祢揀選
粵語
讚美/敬拜
156
CAL-317
My Lord, My Heav'nly Father
英語
讚美/詩班
157
CAL-317
歸於聖父
粵語
讚美/感恩/詩班
158
CAL-318
十架
粵語
佈道/信仰
159
CAL-319
話語
粵語
信仰
160
CAL-320
從歲首到年終
粵語
讚美/感恩/詩班
161
CAL-321
敬拜
粵語
敬拜
162
CAL-322
Put My Faith in You/我的心仰望祢
英語/華語
讚美/敬拜/信仰
163
CAL-324
智慧人生
粵語
佈道/信仰
164
CAL-325
抱著紅樓夢
粵語
特殊主題/流行
165
CAL-327
這裡有個地方
粵語
特殊主題

以[AL]搜尋

一共列出165首歌

=歌詞及資訊 =試聽 =即時下載PDF歌譜 =搜尋站內錄像

Top