CAL-276 | 中年轉機
[Name]
中年轉機

[A]
返工已去到冇乜感情,
成就有,卻面對半天吊!
話轉工,心裡知,冇乜彎轉。
做老頂,又算點?心裡總覺冇分寸。

[B]
早知道髮線每天升移。
人哋有,我問我有乜打算?
未會想,數兩數,不驚覺已到中年,
同Good fit 講再見!

[*]
應當記念造你的主,
只因祂愛從來不改變!
從沒有高不可攀,總不介意你失敗,
清楚你內心的債。
應當記念造你的主,
即可找到智慧的方向,然後你心輕省,
得到祂引路,心裡有勝數!

[2]
請聽我細訴肺腑之言:
神導引我面對每天轉變;
浪會滔,恩更高,享福歲歲到終年,
和憂心講再見!

[Info]
作曲:西伯
作詞:西伯
編號:CAL-276
唱片:西伯作品5
歌集:西伯作品5
Extra Resources | 額外資源

[Category]
佈道 | 信仰 | 反思 |